Witajcie na stronie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

Szkoła mieści sie przy ulicy Kawęczyńskiej 2 w Warszawie. Telefon do szkoły: 22 619 53 82. Adres e-mail: sp30@edu.um.warszawa.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K O M U N I K A T

Rekrutacja 2017/2018 do szkół podstawowych

Szanowni rodzice.

1 kwietnia 2017 roku rusza rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych. Informacje (tj. harmonogram, zasady przyjęć, dokumenty) dostępne w załącznikach poniżej.

Pliki do pobrania:

Informujemy, że na stronie www.edukacja.warszawa.plopublikowane zostały:

 1. Informacja dla rodziców
 2. Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018
 3. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 4. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
 5. Zasady przyjęć dzieci do klas I w szkołach podstawowych na rok 2017/2018.
 6. Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu
 7. Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Rodziców kandydatów do klas I prosimy o zapoznanie się z powyższymi komunikatami.

Elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych w m. st. Warszawa:

https://www.warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl

W oficjalnym serwisie mapowym miasta zostały opublikowane obwody szkół:

https://www.mapa.um.warszawa.pl

zakładka ( warszawa dzisiaj >> edukacja )

https://www.mapa.um.warszawa.pl

Na stronie internetowej Biura Edukacji znajduje się wykaz punktów adresowych w excelu:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/14404_jak-znalezc-szkole-podstawowa-obwodowa

Za kilka dni opublikowana zostanie wyszukiwarka w systemie rekrutacji do szkół podstawowych ( wraz z opisem oferty ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizujemy Miejski Program Edukacji Ekologicznej oraz program wspierający uczniów uzdolnionych.

Posiadamy Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych "Wars i Sawa". Bierzemy udział w ciekawych programach unijnych poszerzających ofertę naszej placówki.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeżeli ważne jest dla Was poczucie bezpieczeństwa dziecka w szkole, doskonała opieka pedagogiczna i zapewnienie dziecku ciekawych zajęć dodatkowych serdecznie zapraszamy do naszej placówki.

Prowadzimy szereg zajęć, które mają za zadanie ułatwić odnalezienie się młodemu człowiekowi we współczesnym świecie.

W pracy z naszymi uczniami zwracamy szczególną uwagę na trzy aspekty, które kształtują młodego człowieka.

Są to:

 • bezpieczeństwo
 • tradycja
 • nowoczesność

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co nas wyróżnia?

Uczniowie są dla nas najważniejsi. Wszelkie działania naszych nauczycieli, psychologów oraz pedagogów, są ukierunkowane na wszechstronny rozwój naszych uczniów oraz zapewnienie im jak najwiekszego bezpieczeństwa w szkole. Uczulamy ich również na niebezpieczeństwa, z którymi zetkną się poza naszą placówką. Służą temu chociażby wszelkie zajęcia pozalekcyjne. Wdrażamy oraz prowadzimy wiele projektów, z którymi możecie się zapoznać na tej stronie internetowej.

WCZESNA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
ORGANIZACJA MIĘDZYDZIELNICOWYCH KONKURSÓW Z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

SZKOLNY KLUB TURYSTYCZNY "DREPTAKI"

REDAKCJA "ŚRUBOWKRĘT"
PROJEKT - DOBRE PRAKTYKI - DOBRZY NAUCZYCIELE - SKUTECZNA SZKOŁA
PROJEKTY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działania w obszarze sportu i szeroko pojętej integracji to priorytetowe zadania naszej szkoły.

Już kolejny raz zdobyliśmy I miejsce i tytuł Mistrza Sportu Szkolnego Dzielnicy Praga Północ oraz jesteśmy po raz trzeci z rzędu Mistrzami Warszawy.

Od 2013 roku Mistrzami Mazowsza w mini piłce siatkowej dziewcząt szkół podstawowych, są nasze dziewczęta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miło nam Państwa poinformować, że NASZA SZKOŁA w grudniu 2010 wraz z 60 innymi warszawskimi placówkami została wytypowana przez Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy do udziału w Projekcie – Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe).

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie wraz z Partnerami :

 1. Urzędem m.st. Warszawy
 2. Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie
 3. Firmą DIDASKO – Joanna i Piotr Białobrzescy
 4. Organizacją Edukacja Pro Futuro – Spółka z o.o. w Warszawie
 5. Towarzystwem Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku
 6. Warszawskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

realizuje projekt, którego celem jest stworzenie nowego systemu organizowania i realizacji praktyk umożliwiającego poprawę jakości przygotowania studenta do wykonywania zawodu nauczyciela. Celem jest także utworzenie zespołu placówek ćwiczeniowych Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Okres realizacji projektu: 01.08.2010 – 31.10.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galeria szkoły

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl